SV/SO vecka.7

Hejsan kära elever och föräldrar i klass 4a.

SV: Denna vecka påbörjade vi kapitel 3-brevet, i ”Den magiska dörren”. Eleverna skriver för fullt och det är superspännande att läsa allas berättelser.

SO: Nästa tisdag, den 19/2, har eleverna prov i historia ”Vikingatiden”. Så denna vecka har vi bara ägnat tid åt att studera inför provet. Provet kommer att handla om vikingatiden och eleverna kan träna inför provet på STUDI.SE. Dem loggar in med sina vanliga edu-adresser hemifrån. En del barn kunde inte logga in hemifrån så därför har dem fått tid att träna inför provet på lektionstid. Alla har tränat olika, en del barn har gjort anteckningar från studi.se som dem sedan tar hem och repeterar inför provet. Tanken är att vi avslutar ”Vikingatiden” innan sportlovet. Efter sportlovet ska vi påbörja ett nytt arbetsområde i so, nämligen ”Religionskunskap- Religionerna växer fram”. Vi kommer att fokusera på begreppet ”religion”, för att senare jobba vidare med ursprungsfolkens religioner, dvs samerna och vidare asatron.

Trevlig helg önskar Funda:)

Annonser

Vecka 7

Hej föräldrar i klass 4A!

Vi har denna vecka sakta men säkert börjat avsluta området addition och subtraktion i matematik. Nästa vecka på tisdag kommer vi att börja med multiplikation och division igen och när det arbetsområdet är färdigt kommer det andra stora matematikprovet för 4A. Provet kommer att testa eleverna i addition, subtraktion, multiplikation, division och problemlösningsuppgifter.

I NO har vi läst om fotosyntes och nästa vecka kommer vi avsluta hela arbetsområdet Kemi i naturen. Veckan efter sportlovet på onsdagen den 6 mars ska 4A bli bedömda på detta arbetsområde. Eleverna kommer precis som vanligt att få ett papper om vad bedömningen exakt kommer att vara och se ut. Jag kan säga redan nu att det inte kommer vara ett traditionellt prov med frågor och svar, utan eleverna kommer att få skriva en mindre uppsats om ett givet ämne där kemins begrepp ska användas korrekt. Mer information om det kommer nästa vecka.

Jag vill även ta upp samma sak som i mitt tidigare inlägg om att eleverna nästa vecka på onsdag inte har någon skola. Anledningen till detta är att vi lärare ska på konferens. På torsdag är det inga vanliga lektioner utan hela skolan har temadag om trygghet. Eleverna kommer att blandas med resten av mellanstadiet och gå på olika stationer. Den dagen börjar 8:10 som vanligt men slutar 14:00.

Trevlig helg önskar Irma! 🙂

Lediga dagar framöver

Hej!

Nästa vecka på onsdagen den 20 februari är det studiedag. Det innebär att eleverna inte har någon skola men tanken är att de ska studera hemma, därav namnet 😉

Vecka 9, d.v.s. från den 25 februari till den 1 mars är det sportlov. Skolan öppnar igen måndagen den 4 mars. Fritids har även gått ut med informationen till de elever som går, att fritids är stängt torsdagen efter sportlovet, alltså 7 mars. 

Vecka 6

Hej föräldrar i klass 4A!

Denna vecka har vi påbörjat det nya kapitlet i matematikboken. Vi har arbetet med avrundning, addition, subtraktion och problemlösningar. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med problemlösningar och förhoppningsvis på onsdag ska eleverna få göra en diagnos på kapitlet.

I NO har vi avslutat området luft och vi ska börja läsa om fotosyntes. Efter att vi är färdiga med fotosyntes kommer eleverna att bli bedömda på hela arbetsområdet. Bedömningen kommer att vara en skriftlig uppgift och kommer täcka området vatten, luft och fotosyntes. Stycket nedanför är ett kunskapskrav från kursplanen i kemi. Orden i fetstil är kärnord och det som skiljer de olika betygsnivåerna från varandra. Just kravet nedanför är bara för ett godkänt:

”Eleven har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.”

När bedömningen närmar sig så meddelar jag om datum. Vill man börja träna lite redan nu kan man läsa på Clio arbetsområdet Kemi i naturen.

Trevlig helg önskar Irma! 🙂

 

Veckobrev från Funda

Hejsan klass 4A!
Imorgon, fredag, ska jag introducera ett nytt digitalt läromedel er, nämligen STUDI. Grunden i läromedlet är korta animerade filmer med handling och tydliga förklaringar. Det skapar lust i lärandet, ökar förståelsen och ger många olika hållpunkter för långtidsminnet. Vi ses imorgon!

Ha en trevlig helg! Önskar Funda

Vecka 5

Hej föräldrar i klass 4A!

Denna vecka har det varit full rulle med utvecklingssamtal där vi pratat om elevernas skolsituation. En stor del av att en elev lyckas i skolan är just samarbetet mellan hemmet och lärarna. Under samtalen introducerades skolans nya plattform Unikum. På unikum kan föräldrar gå in och se sitt barns kunskapsutveckling. Enklast för föräldrar att logga in på är via mobil bank id. Elever kan logga in via deras inloggningsuppgifter som de använder på sina ipads här i skolan.

Nästa vecka på måndag börjar vi med den nya matematikboken och vi kommer först att arbeta med addition och subtraktion igen. Idag ska diagnosen i multiplikation och division göras och resultaten får de nästa vecka. Jag har fått frågor om när nästa matteprov är och den kommer mellan 6-8 veckor. Provet kommer testa eleverna på de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

Trevlig helg önskar Irma och Alex! 🙂

Inlägg från fröken Funda v.5😊

Denna vecka har vi fortsatt jobba med projektet ”Den magiska dörren”. I veckan påbörjade vi kapitel 2 ”Brevet”. I det här kapitlet tränar eleverna på att skriva brev. Brevet ska  vara ett rop på hjälp från någon som kommer från ett magiskt land. Eleverna har också börjat ge varandra respons, vi kallar det för kamratrespons. Kamratrespons baseras på samarbete mellan den som skrivit och den som läser texten. Att få respons från en kamrat som läst texten underlättar för den som skriver. Den som granskar en kamrats arbete kommer samtidigt att reflektera kring och få möjlighet till inspiration till utveckling av det egna arbetet. Den som ger respons och kritik tar med sig kunskaper in i sitt eget skrivande. Såhär ser den mallen ut:AD55EF44-CC4C-4ABC-B946-DEAC1A9497E9.jpeg

Uppmuntra era barn att läsa en stund varje dag, dem får gärna, om dem vill skriva läslogg också✏️📖📕.

Trevlig helg önskar Funda🎈